Krishtlindjet 2010 në Prishtinë

24 dhjetor 2009, Dojce Vele, Mbi 65 mijë katolikë në Kosovë po kremtojnë Krishtlindjet si një festë të jetës, dashurisë dhe e solidaritetit mes Zotit dhe njeriut.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5054639,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *