Sa mund te luftohet trafikimi i qenieve njerezore ne Kosove?

5 dhjetor 2010, Dojce Vele, Izolimi i tepruar, gjëndja e rëndë ekonomike dhe shpresa për një jetë më të mirë, mbesin shkaku kryesor i trafikimit të femrës në Kosovë. Format e rekrutimit janë të shumëllojshme dhe përfshijnë edhe vajzat e mitura.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4969613,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *