Vetëvrasjet si pasojë e depresionit

27 nentor 2009, Dojce Vele, Si pasojë e depresionit në Kosovë, vetëm në gjashtë mujorin e  parë të këtij viti janë shënuar 38 vetvrasje dhe 135 tentim vetvrasje. Ndërsa prej vitit 2000 në Kosove kanë kryer vetvrasje 546 persona, shkaku kryesor i të cilave është gjëndja e rëndë ekonomike dhe sociale.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4946765,00.html 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *