Shtetasit e Shqipërisë në Kosovë

20 nentor 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Në periudhën janar-shtator të këtij viti, në Drejtorinë për Migrim dhe të Huaj në kuadër të Policisë Kufitare te Kosoves, për leje qëndrimi kanë aplikuar 224 shtetas të Shqipërisë. Ministria për Punë dhe Mirëqenje Sociale e Kosovës ende nuk ka një evidence se sa prej këtyre qytetarëve janë në marrëdhënje pune. Ndërsa, për të kuptuar se si jetojnë qytetarët e Shqipërisë në Republikën e Kosovës dhe sa janë të integruar ata në shoqërinë kosovare, Ajete Beqiraj vizitoi një familje nga Tropoja e cila tash dhjetë vjet është shërngulur në një fshat të Decanit.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4929063,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *