Date Archives November 2009

Vetëvrasjet si pasojë e depresionit

27 nentor 2009, Dojce Vele. Si pasojë e depresionit në Kosovë, vetëm në gjashtë mujorin e  parë të këtij viti janë shënuar 38 vetvrasje dhe 135 tentim vetvrasje. Ndërsa prej vitit 2000 në Kosove kanë kryer vetvrasje 546 persona, shkaku kryesor i të cilave është gjëndja e rëndë ekonomike dhe sociale. Shqetësim, pagjumësi, humbje oreksi, apati e përgjithshme dhe mbyllje në vetvete – këto janë disa nga simptomat e depresionit. Meqënëse në Kosovë deri vonë familjet ishin të mëdha dhe të harmonizuara, depresioni nuk shprehej në masë të madhe –… Read More

Lufta imponoi zhvendosjen e familjeve nga Shqipëria në Kosovë

20 nentor 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Në periudhën janar-shtator të këtij viti, në Drejtorinë për Migrim dhe të Huaj në kuadër të Policisë Kufitare te Kosoves, për leje qëndrimi kanë aplikuar 224 shtetas të Shqipërisë. Ministria për Punë dhe Mirëqenje Sociale e Kosovës ende nuk ka një evidence se sa prej këtyre qytetarëve janë në marrëdhënje pune. Njërz ndër familjet e shpërngulura në Republikën e Kosovës është edhe familja tropojane Memijaj, e cila tash dhjetë vjet është shërngulur në një fshat të Decanit. Në Tropojë, afro dhjetë kilometra… Read More

Rritje e papunësisë në Kosovë

13 nentor 2009, Dojce Vele. Sipas të dhënave të Ministrisë për Punë dhe Mirëqënje Sociale, cdo vit në Kosovë dalin rreth 10 mijë krahë të rinj pune, përderisa statistikat flasin për një kuotë papunësie mbi 35 per qind. Nga ana tjetër, ekonomia e Kosovës nuk ka kapacitet për të absorbuar të gjithë ata që hynë në tregun e punës dhe nëse nuk veprohet shpejt, Kosova do të përballet me rritjen e papunësisë në vend të zvogëlimit të saj.