Agjencioni i Përkrahjes së Punësimit në Kosovë

13 tetor 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Agjencioni i Përkrahjes së Punësimit në Kosovë deri me tani ka mbështetur integrimin ekonomik të 7,000 qytetarëve si dhe themelimin e 1600 bizneseve. Krahas aktiviteteve të shumta, kjo organizate joqeveritare e cila trashegon AGEF-in gjerman me seli në Berlin mban kurse intezive të gjuhës gjermane për kandidatët e interesuar për bashkim familjar; kusht ky elementar për të marre vizën në Gjermani.


Leave A Comment

Your email address will not be published.