Nëntë vjet pune të suksesshme të Fondacionit “Fridrich Ebert” në Kosovë

29 shtator 2009, Dojce Vele, Promovimi i një kulture politike demokratike, mbështetja e të rinjve në edukim të mëtutjeshëm si dhe zhvillimi I mirëkuptimit dhe bashkëpunimi në shmangjen e konflikteve, janë disa nga synimet e Fondacionit Gjerman “Friedrich Ebert”, I cili tash nëntë vjet vepron edhe në Kosovë. Ky fondacion, I financuar nga qeveria dhe Landet gjermane, që nga hyrja e tij në Kosovë ka mundësuar realizimin e afro 300 projekteve në fusha të ndryshme.


http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4741717,00.html

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *