Agjencia Antikorrupcion: Zyrtarët pasurohen brënda nate

18 shtator 2009, Dojce Vele. Sipas Agjencionit Kosovar Kundër Korrpucionit, ndër  institucionet më të korruptuara në Kosovë janë: pushteti qendror, pushteti local dhe ndërmarrjet publike. Ndërsa, në rend të pare radhitet gjyqsori, tek I cili sipas kësaj agjencie, deri me tani janë dorëzuar mbi 100 dosje të rasteve të dyshuara per korrupcion dhe ende asnjë prej tyre nuk është dënuar.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published.