Ndërprerja e shkollimit të vajzave në zonat e thella

15 shtator 2009, Dojce Vele & Blue Sky, Megjithëse shkollimi i femrës në zonat e thella të Kosovës edhe më tej mbetet një problem shqetësues, konceptet konservatore të familjeve patriarkale nuk janë më temë. Fenomeni i braktisjes se shkollës nga vajzat në të shumtën shfaqet si pasojë e gjëndjes së rëndë ekonomike, mungesës së infrastrukturës dhe të transportit të regullt apo edhe mungesës së sigurisë së mjaftueshme gjatë rrugëtimit nga fshatrat e largëta deri në qendrën më të afërt.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4736945,00.html 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *