Rimëkëmbja e blegtorisë në Kosovë

2 shtator 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Në Kosovë, krahas vështirësive të tranzicionit, sektori i  blegtorisë po përmirësohet dukshëm. Megjithëse nëpër drejtoritë komunale mungojnë buxhetet për zhvillimin e këtij sektori, ndërsa subvencionet e ministrisë përkatese jo gjithmonë përmbushin nevojat e mëdha të blegtorëve, interesimi për këtë vepritmari të vjetër tashmë është rikthyer ndërsa jo rrallë, rimëkëmbja e fondit të bagëtive bëhet në mënyrë individuale. 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *