Decan: Sektori i bujqësisë dhe mungesa e buxhetit

29 gusht 2009, Radio Kosova, Komuna e Decanit, fale pozites se pershtatshme gjeografike, kushteve te volitshme klimatike, tokes se plleshme, burimeve te shumta te ujit i ka te  gjitha parakushtet per nje zhvillim te suksesshem te bujqesise. Pikerisht per kete, interesimi i bujqve po i rikthehet bujqesise, si njeri nder burimet me te sigurta te jetes nderkohe.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *