Sukseset dhe sfidat e Agjencisë Kosovare të Privatizimit

19 gusht 2009, Dojce Vele & Blue Sky, Në Kosovë, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka tenderuar 249 Ndërmarrje Shoqërore (NSH) prej 600 ndërmarrjeve sa janë gjithsejt, ndërsa në fondin e privatizimit janë mbledhur mbi 400 milionë euro. Ndërsa sfidë mbetet shfrytëzimi i ndërmarrjeve të privatizuara në destinacionet e parapara me marrëveshje si dhe ndarja e 20 perqindshit të shumës tek ish punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4586837,00.html 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *