Të kthyer në “Lagjen Kolonia” ne Gjakovë

31 korrik 2009, Dojce Veke & Blue Sky, Kuvendi Komunal i Gjakovës, e mbështetur nga Ministria e Kthimit dhe Caritas-i zviceran, së shpejti do të zgjidh problemin e banimit për 120 familje rome, egjiptase dhe ashkalinjë, të cilët nga vise të ndryshme të Kosovës janë mbledhur në një lagje perfierike të Gjakovës. Ndërkohë, të tjerë vazhdojnë të kthehen nga kampe refugjatësh të Malit të Zi.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *