Fshati Qëndresë dhe “Buka e Gurit”

9 korrik 2009, Dojce Vele & Blue Sky, Nga siperfaqja e pergjithshme e komunes se Klines, vetem 5 per qind eshte toke gurore. Mirepo, keta gure gelqeror dhe artizanal, shume familje te kesaj komune ne veriperendim te Kosoves jane burimi i vetem i ekzistences.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *