“Banja Nëna Naile”, shembull investimesh nga mërgata shqiptare

7 korrik 2009, Dojce Vele, Të dhënat zyrtare rreth papunësisë në Kosove janë rreth 44 për qind, megjithëse besohet që kjo shifër të jetë shumë më e lartë. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore dhe rifunksionizimi i tyre me një kapacitet shumë të vogël, ekonominë kosovare vetëm sa e ka rrënuar. Ndërkohë, si njëra ndër alternativat për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe zvogëlimin e papunësisë është joshja e diaporës dhe krijimi i sigurisë së kapitalit të tyre për investime në Kosove.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *