Si jetohet ne “Sos Kinderdorf International”

27 maj 2009, Dojce Vele, „Sos Kinderdorf International“, është strehë e fëmijëe të pa përkujdesje. Kjo organizatë e themeluar ne Austri ne vitin 1949 e cila vepron ne 130 vende te botes, qe nga viti 2001 funksionon edhe ne Kosove dhe nga sherbimet e saj kane perfituar rreth 1000 femije pa perkujdesje familjare. Ja se si funksionon një organizim i tille familjeje.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *