Date Archives October 2008

Programi LEADER + ne Decan

26 tetor 2008, Radio Kosova, Irlanda, do duhej te jete model per zhvillimin rural ne komunen e Decanit. Kete qellim kishte edhe vizita shtate ditore e Grupeve Lokale te Veprimit ne kete shtet, i cili eshte shteti qe perfitoi me se shumti nga implementimi i programit LEADER.

Qellimi i projektit LEADER, i mundesuar nga Zyra Nderlidhese e Komisionit Evropian ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise, eshte caktimi i prioriteteve zhvillimore ne zonat rurale si dhe organizimi i komuniteteve lokale per permiresimin e kualitetit te jetes dhe te prosperitetit te komunave. Pjese perberese e tij eshte edhe projekti Leader Plus, i zbatuar ne 12-te shtete te BE-se, i cili ndihmon pergatitjen e strategjive zhvillimore bazuar ne resurset lokale. Ne kuader te ketij projekti u zhvillua edhe vizita shtate ditore e grupit lokal te veprimit, ne Poloni dhe ne Irlande.
Bajram Qeku, zyrtar i Departamentit per Bujqesi ne Kuvendin Komunal te Decanit, ishte anetare i ketij grupi te perbashket te sektorit shoqeror dhe atij privat:
“Irlanda eshte zgjedh per arsye se ne kete shtet “Leader plus” zbatohet qe kater vite dhe shte nje nder shtetet me te suksesshme te BE-se e cila ka zbatuar kete projekt. Ne baze te ketij projekti, Irlanda ka perfituar shume ne zhvillimin e zonave rurale, kryesisht”.
Sipas z.Çeku, me këtë projekt integrues fillon një epokë e re në punën e fermerëve lokal të cilët do të bëhen vet ndërtues të politikave zhvillimore.
“Ndwrsa, vizita kishte per qellim, qe ne, si anetar te Grupit Lokal te Veprimit ne komunen tone, te njihemi me themelimin e grupeve lolale te veprimit ne Irlande, qasjen e programit LEADER dhe zbatimin e tij ne kete shtet. Kjo zbatohet permes qasjes nga poshte lart, nepermjet formules se zbatimit te strategjive lokale te veprimit, per te promovuar rrjetezimin lokal te OJQ-ve si dhe partneritetitin kombtar, rajonal dhe ate te BE-se”-thote z. Qeku.
Me projektin ne fjale synohet zbatimi i Strategjisë Zhvillimore Rurale, në komunën e Deçanit, si dhe zhvillimi i bujqesise konform standardeve evropiane.

Ajete Beqiraj, Radio Kosova

Dy milione euro per ndertimin e Palestres Sportive ne Decan

25 tetor 2008 2008, Radio Kosova, Se shpejti ne Decan do te filloje ndertimi i pritetper ndertimin e Palestres Sportive, ne Decan, I mundesuar nga qeveria e Kosoves, e cila ka ofruar shumen prej 2 milione eurosh. Ky project eshte investimi me kapital I qeverise se Kosoves ne komunen e Decanit.

Rreth 2 milione euro nga qeveria e Kosoves te cilat do te investohen ne nje hapsire afro 650 metra katrore, ne lokacionin e siguruar nga Kuvendi Komunal I Decanit, po mundesojne realizimin e projekti te nje palestre sportive qe synon te zgjerohet ne nje kompleks te tere.
“Z. Rasim Selmanaj ka parapare qe  ne kete vend  te ndertohet j nje kompleks I madh sportive, I cili od te kete nje domethenje te madhe per sportin e komunes seDdecanit. Dhe, neqoftese realizohen keto projekte, sporti I komunes se Decanit mund te them se ne te ardhmen do te lulezoje dhe e ardhmja e tij nuk do te vehet me ne dyshim -shpjegon Avni Regjaj, nga Departamenti I Sportit ne Kuvendin Komunal te Decanit, per te shtuar se:  Kjo palester do te ngrihet afer Fabrikes se pompave ne Isniq, mendojme se eshte nje lokacion shume I mire ku ne te ardhmen llogaritet qe neqoftese nderohen komlekse te tjera sportive, do te mund te vine dhe te bejne pergatitje edhe ekipe te tjera edhe nga jashte, sepse Decani e ka nje pozite shume te mire turistike. Punimet pritet te fillojne ndoshta brenda dhjete ditesh dhe llogaritet te perfundojne gjate vitit te ardhshem, sepse eshte nje project madhor”.
Rasim Selmanaj, deputet I AAK-se ne Kuvendin e Kosoves, kerkoi me kembengulje investimet per realizimin e ketij projekti.
“Dhe, perkrahjen fillimisht e mora nga zevendeskryeministrit Hajredin Kuqi e pastaj edhe nga misnitri I kultures, z.Valton Beqiri dhe domosdo se do t’ I falnderoja per korrektesi dhe per sinqeritetin qe kane tregu ne perfitmin e ketij projekti. Gjithsesi eshte angazhim dhe perkushimimi I tyre dhe nuk eshte e teper nese I falenderoj dhe shpreh mirenjohje per kontributin e tyre ne ndertimin e kesaj palestre sportive ne Decan.
Decani ka nevoje te madhe per investime gjithfare. Ndersa, ju keni zgjedhur fushen e sportit. Perse?
“Jo rastesisht ka ndodhur sepse une kam qene dikur sportistet, futobollist activ dhe men njerzit e spoirtit kam qene shume I ldhur dhe duke pare faktin se njerezit e sportit dhe rinia ka mbet pa asnje aktivitet. Pothuajse nuk funskionon asnje klub dhe nuk zhvillohet asnje aktivitet ne komune e decnait e kam pa tudhes qe fillimisht te orjentohem ne ndertimin e palestres sportive dhe kete perkrahje e kemi marre. keshtu qe per pak dite fillojne ndertimet ne kete object kapital, vlera e te cilit sillet reth 2 milione euro. Parashieth qe vitin e ardhshem me perfundu puniemt ne teresi. Me ndertimin e palestres sportrive do te ngjallet jeta sportive dhe kryesiht rinia do te jene te orjentuar me shume ne katicitete sportive dhe do t’ iu shmangen rrugeve deviante dhe kujtoj se eshte nje e aritur mjaft e madhe pe komunen e Decanit…”.
E cila mjerisht si komune eshte paksa e anashkaluar nga qeveria e Kosoves. A nuk iu duket edhe juve keshtu?
“Eshte shume e vertete Mirepo, edhe ne te angazhohemi me shume, te jemi me te perkushtuar ne nxjerrjen e projekteve dhe shrpesoj qe vitin e ardhsshme do te emi me aktiv dhe gjitsesi do te duhej te marrim perkahje me shume. Konsideroj edhe une qe komuna e Decanit eshte e anashkalaur. Se,qeveria e Kosoves eshte dashur t’ i jap me shume perkrahje komunes se Decanit ne investime. Por ne duhet te angazhohemi me shume ne kerkimin e ketyre investimeve?
Z.Selmanaj, a do te vazhdoni edhe me tej qe te ktheni vemendjen e qeverise se Kosoves kah komuna e Decanit?
“Gjithsesi! Une jam deputet I zgjedhur me vota te popullit ne Kosove ne pergjithesi, por ne Decan jam votu me mbi 60 mije vota…Pra, ku mbi 6 mije qytetare me kane dhene perkahje, prandaja kjo per mua eshte pergjegjesi dhe pavaresisht se une jam deputet I opozites, do te angazhohem dhe do te perkushtohem ne nxjerrjen e projekteve per Decanin. Une personalisht jam angazhue dhe ne kette vit dhe nuk do te ndalem ne kerkimin e investimeve, sepse eshte dsetyre imja qe te punoj per interesat e qytetareve te Decanit. Une nuk pajtohem me faktin qe ne tash jam ne opozite dhe nuk duhet te angazhohemi e te sjellim investime ne Decan, per faktin se parate qe menagjohen nga qeveria e Kosoves, jane para te poullit dhe aty jane edhe parate e qyteareve te Decanit, prej te cilave ne duhet te marrim hise ne investime”.
Projekti per ndertimin e palestres sportive qe kap shumen prej 2 milione eurosh, eshte investimi me kapital ne komunen e Decanit, pas projektit per rrugen Decan Plave, te mbetur anash per arsye ende te panjohura per opinionin. 

Ajete Shaban Beqiraj, Radio Kosova

 

Nëntë vjet pas instalimit të UNMIK-ut në Kosovë

24 tetor 2008, Dojce Vele, Me 10 qershor 1999, Këshilli i Sigurimit të OKB-së, miratoi Rezolutën 12/44 dhe me këtë krijoi bazën për ndërtimin e Administratës së Përkohshme Civile, në Kosovë. Pas nëntë vjetesh, në Kosovë ka filluar zbarkimin misioni evropian, EULEKS, I cili rezulton me rikonfigurimin e UNMIK-ut.

Në Ditën e Kombeve të Bashkuara, Rasel Geeki, zëdhënës I UNMIK-ut, sjell një rezyme të punës së Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), gjatë viteve ’99-2008:
“Në Kosovë nuk është cdo gjë e përsosur, sigurisht. Por, sic thotë edhe sekretari Ban Ki Mun, kur shohim nëntë vjet pas, në Kosovën pa administrate, pa polici, pa funksionim gjykatash, UNMIK-u, si mision administrativ I vënë në bazë të rezolutes 12/44 luajti një rol të rëndësishëm. Tashmë kemi gjykatat funksionale, një polici për t’ u lavdëruar dhe ndonëse ka edhe shumë për t’u bërë, mendoj se është bërë një progress të cilin ne do të vazhdojmë ta mbështesim”.
Një pogres, I cili nuk mund të thuhet edhe për Mitrovicën e ndarë…
“Po, qështja e vënjes së rendit në Mitrovice vazhdon të jetë sfidë për ne dhe sigurisht, ky është një vend në të cilin të gjitha palët duhet të punojnë ngusht. Dhe, natyrisht, roli ynë tashmë është të provojmë të bashkojmë të dyja pjesët e këtij qyteti, që të mund të ecim tutje”-thote z-Geeki.
“Roli I Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara I cili ndihnmon vendet në zhvillim drejt arritjes së tetë qëllimeve të Mijëvjecarit, është fuqizmi dhe kategorizimi I ndihmës në sektorë të caktuar-thotë Armend Muja, nga Zyra për Informim e UNDP-së, në Prishtinë. Ndërsa, në kuadër të këtyre parimeve madhore, Programi për Zhvillim I Kombeve të Bashkuara ka një mori nënprograme të tjera, nëpërmjet të cilave I adresojmë nevojat që identifkohen në bashkëpunim me akterët e tjerë, në Kosovë”.
Misioni I Kombeve të Bashkuara, në Kosovë, tashmë ka filluar procesin e rikonfigurimit.
“Sigurisht, ky është mision ndryshon nga I pari. Por, duke qënë se punonjësit tanë me pervojen e tyre përbëjnë një thesar për Kombet e Bashkuara, ata do të risistemohen në UNMIK-un e rikonfiguruar apo në misionin e EULEKS-it. Ndërsa, për punonjësit që mbeten jashtë, Kombet e Bashkuara do të japin një mbështetje materjale derisa ata të gjejnë punë tjetër”-thotë zëdhënësi Geeky.
“Përgjithsisht do të jenë rreth 1,900 punonjës në stafin ndërkombtar dhe rreth 1100 të tjerë, staf lokal. Vendet janë të hapura për secilin, përfshirë këtu edhe punonjësit e UNMIK-ut, ndërsa mes tyre përzgjidhen më të mirët për vendet përkatëse”-sqaron Karin Limdal, zëdhënëse e misionit EULEKS, I cili do të ndihmojë autoritetet kosovare të ndërtojnë shoqëri me sundim të ligjit dhe drejtësisë, pa ndikim të politikës, duke promovuar multietnicitetin, të drejtat e njeriut dhe standardet. Ndërkohë që, në përvjetorin e 63-të,të Kombeve të Bashkuara, mesazhi I Sekretarit të Përgjithshëm Ban Ki Mun, është:
“Ky është një vit vendimtar për Kombet e Bashkuara. Ne, sapo kemi kaluar pikën mesatare në përpjekjet për arritjen e qëllimeve zhvillimore të Mileniumit; vizionin  tonë për të ndërtuar një botë më të mirë! Nuk kemi kohë për të humbur. Dhe, në këtë Ditë të Kombeve të Bashkuara unë iu bëj thirrje të gjithe partnereve dhe liderëve, që të bëjnë punën e tyre dhe të mbajnë premtimet”.
Përvjetori I themelimit të Kombeve të Bashkuara, me 24 tetor të vitit 1945, kremtohet si I tillë që nga viti 1948. 
Ajete Beqiraj,Dojce Vele

Bankat në Kosove ende të paprekura nga kriza globale

17 tetor 2008, Dojce Vele, Sistemi financiar i Kosovës nuk është prekur nga kriza globale, duke pasur parasysh se shumica a kapitalit është investuar në Kosovë-pohojnë përfaqësuesit e bankave të atjeshme. Ndersa, sa i përket besueshmerisë, klientet janë të ndarë në dy grupe. 

Ilirijana Tahiraj, nga Zyra për Marrëdhënje me Publikun në Reifeisen Bank, sipas së cilës, depozitat e kesaj banke deri në fund të qershorit 2008 kanë arritur në 450 milionë euro, pohon se nuk janë të prekur nga kriza globale në sistemin bankar. „Kriza globale nuk ka pasur asnjë ndikim direkt në bankën tonë në Kosovë. Kjo është konfirmuar edhe nga bankat e tjera që veprojnë këtu si dhe nga Banka Qendrore. Kështu që, çdo gjë është nën kontroll“.
 Linda Sada, nga Gjakova, kliente e kësaj banke, thotë se „nuk i frigohet humbjes së parave të deponuara, pasi që bankat në Kosovë funskionojnë ndryshe. Ato nuk japin kredi nëse nuk ke mbulesë. Ti mund të shfrytëzosh vetëm paratë e tua, sepse ata nuk të japin para duke u futur në minus. Kjo krizë vlen për bankat që kanë dhënë kredi me hipoteka dhe ndërkohë nuk besoj se ajo krizë do të ndikojë në Kosovë. Ndoshta më vonë…”.
Krahas faktit se Banka për Biznes e Kosovës, nga institucioni prestigjioz “Finance Central Europe” është vlerësuar si banka më e mirë në rajon në kategorinë e kthimit të kapitalit, Shqipe Bejtullahu, kliente e BpK-së, është e shqetësuar për krizën globale, sepse thotë ajo: „Cka vjen n´kojshi-prite n´shpi! Unë në fakt nuk kam mjete më deponu në bankë…Mirëpo, edhe po të kisha, ekziston frika sepse në shoqërinë tonë asgjë nuk është e sigurt“.
Por, Armend Ibrahimi, drejtor Bankës për Biznes, dega në Prizren, i siguron klientët e vet:
„Banka për Biznes është institucion financiar i cili nuk është i lidhur në asnjë formë me bankat e vendeve evropiane dhe kapitali dërmues i kësaj banke, është i investuar në tregun kosovar. Kështu që, nuk ka vend për shqetësim“.
Megjithëse rreth 92 per qind e aseteve të bankave që vepronë në Kosovë janë në pronësi ndërkombtare, sipas përfaqësuesve të Bankës së Kosovës, lëvizjet e caktuara në bankat amë deri më tani nuk kanë pasur ndikim të drejtperdrejt në sistemin bankar të Kosovës.
Ajete Beqiraj,Dojce Vele

Shefi i OSBE-se Almhoffer ne Decan

14 tetor 2008, Dojce Vele & Radio Kosova, ”Rajoni i decanit vayhdont e jetë nje trevë e bukur dhe pavarësisht rrethanave, Manastiri dhe Kuvendi Komunal duhet punuar në prezantimin e këtyre vlerave-tha shefi I Misionit Evropian për Siguri dhe Bashkëpunim, ambasadori austriak erner Almhoffer, në konferencën e sotme për gauzetarë, pas takimeve të ndara me përfaqësuesit e Manastirit të decanit dhe me zyrtarët e Kuvendit Komunal të Decanit.

Ambasadori Werner Almhoffer, I cili erdhi në krye të Misionit të OSBE-së në Kosovë, me një tetor të këtij viti, në prononcimin e tij për media tha se me klerikët e Manastirit dhe me zyrtarët komunal ka biseduar për mundësite e zhvillimit të turizmit dhe të ekonomise, duke shprehur gatsihmerine e tij për ndihme në aspektin e ndërtimit të ligjit, të demorkacisë dhe të mborjtjessë të të drejtave të ndjeriut.Mirepo, refreni I përhershëm për zhvillimin e turizmit mepreyantimin e vlerave turistike në Deçan dhe izolimi I Manastirit brenda mureve si në mesjetë, bien ndesh me njëra tjetren…
“Kjo qështje i përket drejtësisë dhe ne i repektojmë vendimet e dala nga gjykata. Ndërsa, sa i përket zhvilimit të turizmittursitët kanë nevojë për prezantimin e tëmirave në një pako dhe një mur më pak apo më shumë, nuk ka rëndësi shumë.Sepse, ky mbetet një rajon i bukur dhe duhet punuar në prezantimin e këtyre vlerave”-tha z.Almhoffer.
Kryetari  i komunës së Decanit, Musa Berisha, edhe sot u mjaftua me faktin se Manastiri i Decanit është përbrënda territorit decanas pavarësisht fakti se si komunë, nuk kanë kurrfarë qasjeje në të dhe Manastiri i Decanit vazhdon të administrohet vetëm nga Kisha Ortodokse Serbe në Beograd. Kryetari Berisha serish shfaqi shpresën se, sic tha:  “me miqtë ndërkombtar do të zgjidhet edhe ky problem, sic kemi zgjedhur edhe qështje më madhore”.  Përderisa, prej z.Almhofer, në pyetjen nëse ekziston rreziku që mure të tilla të ndërtohen përreth të gjitha objekteve ortodkse duke krijuar kështu territore të veçanta përbrenda territorit të Kosovës, për shkak të kohës së limituar, nuk arritëm të marrim përgjigje.
Shefi i Misionit Evropian për Siguri dhe Bashkëpunim në Kosovë, Werner Almhofer, me këtë rast vizitoi edhe komunën e Pejës, për t’ u njoftuar më për së afërmi me angazhimet zhvillimore në këtë komunë.

Ajete Beqiraj, Dojce Vele & Radio Kosova

Grün: Kontigjenti gjerman është përherë në dispozicion të paqes

7 tetor 2008, Dojce Vele, Në mesin e 50.000 trupave paqeruajtesish evropiane të cilët krahas 7.000 trupave amerikane me 1999 marshuan drejt Prizrenit-në jug dhe Pejës-në Perëndim të Kosovës, për të siguruar kthimin e rreth 780.000 refugjatëve kosovarë, ishin edhe ushtarët e Bundesverit.

Ushtarët e Bundesverit janë me shërbim në Kosovë, që nga ndërhyrja e forcave te NATO-s, në qershor të vitit 1999. Gjeneral Brigade, Vilhelm Gryn, komandant i kontigjentit gjerman ne kuadër të Forces Ndërkombtare të Kosovës, me bazë në Brigadën Shumekombëshe-Jug, në Prizren, tërheq një paralele mes dy periudhave:
“Në vitin 1999, ne duhej të kryenim operacione të vërteta ushtarake. Ndërsa, tashmë është kohë tjetër kur ne duhet të sigurojmë vetëm një ambient të qetë për të gjithë. Megjithëse, kohe pas kohe ka protesta të dhunshme, siç ishin ato të marsit të vitit 2004 dhe trazirat e marsit të sivjemë, e keqja tashmë ka kalaur. Ne, para pak kohësh kemi marre pëlqimin e parlamentit, që ushtarët tanë të vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë edhe për një vit tjetër. Mirëpo, parë nga këndi ynë, vendi tashmë është stabilizuar dhe ne mund t´i reduktojme forcat e NATO-s. Dhe, kjo po ndodh në vazhdimësi, sepse ne gjithnjë i jemi përshtatur situatës”.  

Pamje nga baza e KFOR-it ne Prizren 

Kosova synon të ketë një ushtri me standarde evropiane, e cila do të mbronte territorin e saj. 
“Ndërsa ne, që tani po përpiqemi që Forca e Sigurisë së Kosovës të arrijë këtë nivel!-thotë gjenerali Wilhelm Grün. Grupi i parë i këshilltarëve gjerman, tashmë është në Ferizaj-aty ku pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës do të trajnohen. Ndërkohë jemi të pranishëm me një ekip testues për përzgjedhjen e personelit, ndërsa kur në janar të fillojë trajnimi i pjesëtarëve të FSK-së, ne do të dërgojme atje edhe trajner të tjerë”. 
Megjithëse përgjegjës vetëm për pjesën jugore të vendit, komandanti i kontigjentit gjerman, në kuadër të KFOR-it, gjenerali Vilhelm Gryn, tërheq vëmendjen se ushtarët e tij janë të gatshëm t´i përgjigjen thirrjes në çdo pjesë të Kosovës.  
“Dhe kjo don të thote se, ne ushtarët gjerman gjithnjë i vëmë në dispozicion dhe në rast se shtrohet nevoja për një ndërhyrje në veri, ne jemi të gatshëm të dërgojmë përforcime. KFOR-i është gjithmonë i gatshëm për çdo ndryshim të situatës”.
Ne Brigaden Shumëkombëshe-Jug, njëra nga të dy bazat, ku më 12 qershor të vitit 1999, u vendosen njësitë e para të Forcës Ndërkombëtare të Kosovës (KFOR), tashme jane me sherbim 2500 ushtare te Bundesverit.
 Ajete Beqiraj, Dojce Vele

Decan: Evidentim i hapesirave arkeologjike

6 tetor 2008, Radio Kosova, Komuna e Deçanit është ndër me te pasurat me burime arkeologjike, të cilat dëshmojnë për lashtësinë dhe autoktoninë shekullore të popullatës shqitpare. Projekti “Evidentimi i hapësirave arkeologjike te komunes se Decanit” eshte vetem nje nisme per hapjen e portes se kesaj lashtesie.

Hapesirat arkeologjike jane nje perle tjeter e thesarit te trashegimise se komunes se Decanit. Gjurme të vendbanimeve të lashta, objekte te kultit, shpella e varre deshmojne ekzistencen shekullore te popullit shqitpar ne keto treva, perderisa, projekti “Evidentimi i hapesirave arkeologjike te komunes se Decanit” konsiderohet si çeles per hapjen e kesaj porte lashtesie. Fondacioni Suedez “Trashëgimia Kulturore pa Kufi” (CHWB), pas realizimit të disa projekteve për restaurimin e kullave në disa vendbanime të Dukagjinit, tashme ka mbeshtetur idene e Institutit per Ruajtjen e Monumenteve Kulturore, ne Peje si dhe te Shoqates se Intelektualeve te Pavarur, ne Decan per evidentimin e objekteve dhe hapësirave arkeologjike.
Adem Lushaj, drejtor i Shoqates se Intelektualeve te Pavarur ne Decan, implementuese e ketij projekti:
“Qellimi jone eshte qe keto vende dhe objekte te merren nen perkujdesje insitucinale, qofshin qeveritare apo komunale. Kemi objekte apo vende te cilat shume lehte, me ane te asamblese komunale mund te futen si zona te mbrojtura, sic eshte Belleja, Shpella e Madhe, pastaj Kulla e Qelise e vende te tjera. Pra, qw te mbrohen institucionalisht prej disa “arkeologeve” joinstitucional, te cilet bejne vetem demtime duke bere germime te paautorizuara”.
Në 17 vendbanime të Decanit është evidentuar një thesar i çmueshëm i arkeologjisë i cili u nda ne: objekte kulti, kodrinoro malore si dhe te paevidentuara. Ndërkohë që vendet më të pasura arkeologjike janë vlerësuar “Çelia” dhe “Belleja”.
“Mund te permendim fshatin Belle, Carrabregun, Rastovicen, Shpatejin, Gramaçelin, Dashinocin Ratishin, Pobergjen e shume fshatra te tjera, si dhe zonat malore sic eshte Kulla e Qelise, Shpella e Madhe dhe te gjetura te tjera ne Carrabreg dhe Rastovice, te cilat japin me kuptu se keto vende lidhen me lashtesine tone kombtare”.
Dhe, pas gjithë kësaj është e domosdoshme që këto objekte dhe hapësira të konservohen dhe të merren në mbikëqyrje të institucioneve vendore, por edhe ndërkombëtare.
“Ne tash kemi pergatitur gjithe materjalin te cilin do t´ia dergojem asamblese komunalee, do te propozojme qe keto objekte te merren nen perkujdesje me nje vendim insitucional apo te ndahen edhe mjete per hulumtime”- thote Adem Lushaj, drejtor i OJQ-sw, “SHIP”, ne Decan.
Ndersa, Avdyl Hoxha drejtor i Institutit Rajonal per Ruajtjen dhe Mbrotjen e Monumenteve Kulturore, ne Peje, iu ben thirrje te gjitha institucioneve relevante te jene te njezeshem ne kerkesen per shpalljen e ketyre zonave, si zona me interes te vecante, ngase sipas tij, gjurmimet arkeologjike e as konservimi i ketyre hapesirave, nuk bie ndesh me statusin e Zonës me Rëndësi të Veçantë e as me Pakon e Ahtisarit.
Ajete Beqiraj,Radio Kosova

Rivarroset studenti-deshmor, Venet Imer Bajramaj

5 tetor 2008, Radio Kosova, Ne Strellc te Poshtem, me nderime te larta u rivarros studenti-deshmor, Venet Imer Bajramaj, i rene me 15 qershor 1999, ne Prishtine, bashke me Nezir Gashin, Arianit Berishen dhe Uran Ajetin.

Te rene gjate perleshjes me kriminele serb, te kater deshmoret per shume vjet u prehen ne varrezat e Prishtines. Por, kriminelet heredokur duhet paguar per krimet e veta. Keshtu, edhe I dyshuari per kete krim, gjendet prapa grilave-tha, ne fjalen e tij te hyrjes Beke Balaj, I cili duke folur ne emer te familjeve te deshmoreve, iu rikujtoi te pranishmeve se:
“Kerkesa e prokurorit nderkomtbar per zhvarrosjen e te kater martireve, me qellim te gjetjes se provave materjale u permbush me bindjen se, drejtesia do te triumofoje mbi krimin. Ne besojme dhe shpresojme se kriminelet do te marrin denimin e merituar. Perndryshe, drejtesia nderkomtbare do te na zhgenjej!”
Neper te gjitha periudhat, vendi yne kishte ata me sfiduesit per t´I dal zot atdheut. Nga ky popull fisnik I cili iu nenshtrua dhunes dhe terrorit sllav per shume vjet, u lind dhe u rrit edhe Ushtria Clirimtare e Kosoves, e cila mori mbi supe berjen e lirise se atdheut. Ndersa sot, po ndahemi edhe nga nje deshmor I cili bashke mes shoket e tij ra nga kjo dore kriminele pikerisht kur po afrohej dita e lirise–tha kolonel Avdyl Mushkolaj, kryetar I Organizates se Veteraneve te Luftes per Dukagjin, per te shtuar se:
“Ardhja e kesaj dite eshte e ngarkuar rende me bagazhin e madh te neve, qe dhame gjithe cfare paterm per emrin e saj. Vula historise e permbylljes se epokes sone kombtare, eshte vula e permbylljes se perpjekeve tona per sovranitet dhe dinjitet komtbar. Roje te ketij nenqielli per ne dhe gjenrata qe do te vine, perjetsisht do te ngelin ata qe shndrisin ne lapidare; deshmoret e martiret e kombit“.
Ne emer te familjes Bajramaj, te pranishmit i falenderoi Adem Bajramaj. Ndersa, deputeti Rasim Selmanaj, ne fjalen e  tij tha se:
„Veneti, I vetdishem se endrra e popullit te vet nuk arrihej vetem me rrugen e dijes, ai nga sutedenti u be ushtar i atdheut. Veneti-i gjalle por ne roberi, kishte udhetuar kushedi sa here Prishtine Strellc. Por, kesaj radhe, ai nga Prishtina ne Dukagjin ka ardhur i lire, sepse gjaku i tij dhe i mijera deshmoreve te tjere kishte hapur rruge…Veneti, sot, po i kthehet vendlindjes perjetsisht, si deshmor!“
Venet Imer Bajramaj, u percoll me nderime te larta nga Zona e Trete e Trupave Mbrojtese te Kosoves, familjaret, bashkefshataret e shume pjesemarres te tjere, ne banesen e fundit ne Strellc te poshtem; aty ku prehen eshtrat e deshmoreve te tjere te fshatit te tij te lindjes!
Ajete Shaban Beqiraj, Radio Kosova

Ushtarët e Bundesverit kremtojnë 3 tetorin edhe në Kosovë

Ushtarë të Bundesverit në Kosovë

3 tetor 2008, Dojçe Velle. 3 tetori i vitit 1990, kur pjesa e ish-Republikës Demokratike të Gjermanisë, ju bashkua Republikës Federale të Gjermanisë, u kremtua edhe në Brigadën Shumëkombëshe-Jug, në Prizren.

Brigada Shumëkombëshe-Jug, në Prizren është njëra nga të dy bazat, ku më 12 qershor të vitit 1999, u vendosen njësitë e para të Forcës Ndërkombëtare të Kosovës (KFOR), të cilët përmes kufijëve me Shqipërinë dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, marshuan drejt Kosovës.

Gjeneral Brigade, Vilhelm Gryn, është komandant i Kontigjentit Gjerman, me 2500 ushtarë: “Bashkimi i Gjermanise është ditë e ribashkimit të popullit tonë. Dhe, ne jemi këtu të ofrojmë të njëjtën mundësi për popullin e Kosovës.”

“Të shërbesh në Kosovë është ndjenjë e mirë, sepse atë që e kam mësuar në Gjermani-respektin ndaj kulturave të ndryshme, mund ta bart këtu,”-thotë Markus Berndloder, i cili për të tretën herë sherben si ushtar i kontigjentit gjerman, në Kosovë.

“Në këtë festë të ribashkimit të Gjermanisë, unë shoreh bindjen time se edhe Kosova, si shtet i ri, në një të ardhme të afërt mund të jetë një shtet me marrëdhënie të mira me shtetet fqinje dhe me liri dhe drejtësi për të gjithë popujt brënda tij, siç është edhe në Gjermani” – thotë Burkrad Kostern, historian, i cili shërben për herë të parë në Kosovë.

Revolucioni i inicuar nga njerëz të thjeshtë, pastorë evangjelistë dhe priftërinj katolikë, me 3 tetor të vitit 1990, njihet si revolucioni më i sukseshëm dhe më paqësor që mban mend Evropa.

Ajetë Sh. Beqiraj, DW

Pese vjet pas vrasjes ne prite te Avdi Mujajt

1 tetor 2008, Radio Kosova, Sot, në Pallatin e Kulturës “Jusuf Gervalla”, në Decan, u përkujtua eprori i lartë i UCK-së, Avdi Mujaj, i cili para pesë vjetësh u vra në pritë.

Avdi Mujaj nuk kishte dilemë në duhej luftuar. Ai erdhi në luftë si ushtarak dhe i kompletuar dhe si komandant i njësisë së vet, u shqua me trimëri jo vetëm në luftën për çlirimin e Kosovës. Por, megjithëse tash pesë vjet i vrarë në pritë, dora e krimit vazhdon të fle në sirtarët e drejtësisë. Prandaj, sa është e kobshme prita e një tetorit 2003 ku eprori Avdi Mujaj u vra dhe u plagosën tre kusherinjtë e tij, poaq e rëndë është heshtja e organeve të drejtësisë për zbardhjen e këtij krimi-u tha në akademinë e sotme përkujtimore.
“Dhjetë vjet më parë kur u gjendëm para luftës ose zhbërjes sonë kombëtare, ashtu siç vepruan shumë çlirimtar edhe Avdi Mujaj, ishte radhitur në rreshtat e gjatë të tyre për t’i dal zot atdheut”- përkujtoi me këtë rast gjenerali Daut Haradinaj, i cili ka folur për angazhimet e dëshmorit në luftën për liri.  Perderisa, kryetari i OVL-se per Dukagjin, Avdyl Mushkolaj, duke numëruar pjesëmarrjen e eprorit Mujaj në shumë beteja deri në çlirimin definitiv të vendit, nder te tjera tha:

“I njohur me nofkën e luftës “Trimi”, ai vërtetë mund të radhitet edhe me trimat të tjerë të luftës sonë siç ishin dëshmorët Shkëlzen Haradinaj, Fadil Nimani, Lulëzim Morina e shumë të tjerë…”

Ndërsa, në emër të familjes, pjesëmarrësit i ka falenderuar i biri i dëshmorit Lirim Mujaj.

Ajete Beqiraj, Radio Kosova