Demtimi i pyjeve të Decanit

 Pyje te Dëmtuara në Bjeshkën e Strellcit  

13 prill 2008, Radio Kosova, Bazeni kryesor I pyjeve ne Kosove gjendet ne komunen e Decanit, I cili viteve te pasluftes I eshte ekspozuar shfrytezimit te pakontrolluar nga preresit ilegal. Sipas eksperteve komunale, demtimet e medha ne masivin e Bjeshkeve te Nemura, perligj Ligji per Pyjet, I aprovuar para tri vjetesh ne Parlamentin e Kosoves.

Nga siperfaqja e teresishme e Komunes se Decanit prej 37 mije e 100 hektaresh, 18 mije 423 hektare eshte veshur me pyje, 13 mije e 923 hektare prej te cilave jane prone shoqerore, ndersa 4 mije e 500 hektare, prone private. Musa Mushkolaj, eshte zyrtar i Departamentit per Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, ne Komunen e Decanit. 

„Ne pyjet e Decanit ka rritje vjetopre rreth 60 mije meter kub, qe don te thote disponon diku me nje meter kub per koke te banorit- Me dominante jane bredhi i kuq, bredhi i bardhe dhe llojet e tjera te pishave, ahu dhe geshtenja por gjthashtu edhe ahu per djegje. Ne nje mase te mjaftueshme gjendet edhe druri i mbrojtur, panja, i cili fakeqsisht eshte ne shkaterrim e siper sepse nuk eshte duke u mbrojtur, konkretisht nga Agjencioni Pyjor i   Kosoves“.
Prerje e pakontrolluar e pyjeve


Ne baze te ligjit mbi Pyjet ne Kosove, Agjencioni Pyjor i Kosoves menagjon me te gjitha siperfaqet pyjore: nje menagjim, me te cilin Komuna e Decanit nuk eshte e kenaqur.


„Duke filluar qe nga Plani Operativ i Prerjeve Vjetore, ku ne nivel te Kosoves planifikohen diku 100 mije meter kub, ndersa vetem ne komunen e Decanit, rreth 30 mije meter kub, duke perfshi edhe drurin teknike edhe ate per djegje“, shpjegon z.Mushkolaj.


Kerkohet amandamentimi i ligjit per pyjet


Vjedhjet ilegale dhe gjysme legale, pyjet e Bjeshkeve te Nemura radhisin nder zonat me te rrezikuara nga faktori njeri. Sipas eksperteve komunale, demtimet e medha ne masivin e Bjeshkeve te  Nemura, perligj Ligji per Pyjet, I aprovuar para tri vjetesh ne Parlamentin e Kosoves. Pikerisht per kete, para nje viti, nje komision ne perberje te Ministrise se Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, Gjykates, SHPK-se dhe te eksperteve te pavaurur te pylltarise, ne nje punetori te perbashket nxoren 13-te rekomandime per miremenagjimin e pyejeve, nder te cilat edhe: Amandamentimi i ligjit per pyjet e Kosoves 2003/3, me c´rast kompetencat e menaxhimit e pyjeve kerkohet te kalojne ne komune;  qe Agjencioni Pyjor I Kosoves te hartoje Planin Menaxhues Afatgjate te Pyjeve te Kosoves dhe te kontrolloje efektivisht pikat kritike te demtimit te pyjeve apo qe gjykatat pergjegjese te aplikojne masa ndeshkuese per  delikuentet konform ligjeve ne fuqi. Mirepo, sipas informatave te deritanishme dhe gjendjes ne terren, asnjeri nga keto rekomandime nuk ka filluar aplikimin.

Leave A Comment

Your email address will not be published.