Date Archives August 2006

Seminari 25-të Ndërkombtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare

25 gusht 2006, Dojçe Vele.Në Prishtinë,  për 12-të ditë seminaristë dhe studiues nga mbarë bota u paraqitën me kumtesa, referime dhe ligjerata lidhur me studimet e fundit dhe problemet në fushën e albanologjisë. Seminari Ndërkombtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqipe I cili u mbajt prej datës 14-të deri me 25 gusht, u organizua nga Fakulteti Filologjik në Prishtinë në bashkëorganizim me Fakultetin e Histori dhe Filologjisë në Tiranë. Ky manifestim në nivel gjithëkombtar, u cilësua si ngjarja më e rëndësishme për albanologjinë, sepse për dymbëdhjetë ditë me radhë, në… Read More

“Open fun Futboll School”vend argëtimi për fëmijët e të gjitha komuniteteve

11 gusht 2006, Dojçe Vele, Projekti “Open fun Futboll School”, I financuar nga Organizata Joqeveritare daneze “Acrose Culture”, është implementuar në gjashtë shkolla të Kosovës dhe është projekti I parë, ku janë të përfshirë fmiëjët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.  Organizata joqeveritare “Across Kulture” e cila operon me fondet e qeverisë daneze, suedeze dhe të asaj norvegjeze, me qendër në Kopenhagen, është e mbështetur nga UEFA dhe në dhjetë vitet e fundit organizon Shkolla futbolli nëpër rajonet postkonfliktuoze të Ballkanit. Ajo ka zyrat në Shkup, në Beograd,… Read More