Date Archives May 2006

Të vrarë e të zhdukur, privuar jetës e varrit…

20 maj 2006, Dojçe Vele, Sipas të dhënave të lëshuara me 1 qershor 2006, nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, si pasojë e luftës në Kosovë numri i përgjithshëm i personave të pagjetur është 2287, 1966 prej të cilëve janë meshkuj dhe ë21-femra. Pas këtyre shifrave qëndrojnë familjet të cilat ecin me kokën prapa. Ato prej shtatë vjetësh janë peng i shpresës dhe dëshpërimit, mbetur pezull në pritje të përgjigjes për një lajm çfarëdoqoftë për fatin e të dashurve të tyre. Njëra ndër këto familje është edhe familja Jusufi… Read More