Date Archives April 2006

Pozita e komunitetit rom në komunën e Pejës

11 prill 2006, Dojçe Vele, Një studim i Qendrës Monitoruese për Racizmin dhe Ksenofobinë I financuar nga BE-ja, me qendër në Vienë, tregon se minoriteti më I madh etnik në Evropë edhe më tej përballet me jotolerance dhe diskriminim. Njësia e BE-së thotë se popullsise rome I është mohuar në mënyrë të vazhdueshme e drejta për punë, strehim, arsim dhe kujdes shëndetsor. Por, cfare vendi zë komuniteti rom në komunën e Pejës? Arsimimi I komunitetit rom ne Rajonin e Pejes eshte mundesuar ne forma te ndryshme.  Ne shkollen “Vaso Pashe… Read More

Si të luftohet papunësia në Europën Juglindore

10 prill 2006, Dojçe Vele, Një ndër problemet me të cilat ballafaqohen vendet e Evropës Juglindore është papunësia e të rinjve. Ky fenomen ishte edhe arsyeja e organizimit të Konferencës ndërkombëtare e mbajtur në Vjenë, ku morrën pjesë përfaqësues të OJQ-ve dhe të qeverive të Ballkanit. “Nëse e sheh se je në një vend ku nuk mund të mësosh dhe të kontribuosh, gjëje vendin ku mund ta bësh këtë”.   Ky ishte njeri ndër mesazhet e grupit punues të konferencës katërditore me temën “Strategjia e përbashkët për krijimin e rrjeteve… Read More